FDA Notices of Judgment Collection, 1908-1966

7375. Misbranding of Kalwaryjskie Wino Lecznicze. U. S. v. David Wroblewski (B. Wroblewski & Co.). Fine, $200.